Провеждане на конкурс за заемане на длъжността „директор“ в училища, центрове за подкрепа за личностно развитие и в център за специална образователна подкрепа на територията на област Хасково.

Заповед на началника на РУО-Хасково във връзка с предстоящо провеждане на конкурс за заемане на длъжността „директор“ в училища, центрове за подкрепа за личностно развитие и в център за специална образователна подкрепа на територията на област Хасково.

Утвърден план- прием за 8-ми клас през учебната 2022/2023 година:

Една паралелка “Обществени науки“ с 26 ученици. Балообразуване: ( 2 х БЕЛ + 2 х МАТ ) от НВО+ ( 1 х ИЦ + 1 х ГИ) от свидетелството на основно образование 2. Една паралелка „Монтьор на транспортна техника“ с 26 ученици. Балообразуване: ( 2 х БЕЛ + 2 х МАТ ) от НВО+ (… Read More »

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ПО ПРАКТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТТА „АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА“

Настаняване в учебните работилници 07:30 часа Начало на изпита 08:00 часа След 08:00 часа закъснелите зрелостници не се допускат на изпит. Всички зрелостници се явяват задължително с работно облекло. Срок за оповестяване на резултатите 3 работни дни след провеждане на изпита. ДАТА: 26.05.2022г. Първа група 1. Ангел Тодоров Камберов 2. Анна Захариева Атанасова 3. Васил… Read More »

Нови възможности в СУ Желязко Терпешев

На тържествена церемония на 17.12.2021 г. в СУ „Желязко Терпешев“ беше открита нова конферентна зала, кабинет по готварство и съвременно оборудвана кухня към него. Кметът на община Любимец- инж. Анастасов и Директорът на училището     г-жа Мария Станкова, тържествено прерязаха лентата, а сестри Бамбалови поздравиха гостите с невероятни изпълнения на народни песни. Новите придобивки ще дадат… Read More »

Инструкция за регистрация и инсталация по повод новата версия на мобилното приложение на АдминПлюс

Уважаеми учители, ученици и родители!“ За да използвате работа с новата версия на новото ни мобилно приложение трябва да изпълните следните стъпки:• Деинсталирйте приложението, което използвате в момента.• Свалете новото приложение от Google play или Appstore (в зависимост от мобилното устройство, което използвате).• Ако нямате регистрация в платформата АдминПлюс (www.adminplus.bg), трябва първо да се регистрирате.… Read More »

Осигуряване на финансова подкрепа за всички семейства, чиито деца са записани за първи път в първи или осми клас на държавно или общинско училище

Осигурена е финансова подкрепа за всички семейства, чиито деца са записани за първи път в първи или осми клас на държавно или общинско училище и имат право на еднократна помощ от 300 лв. за покриване на част от разходите в началото на новата учебна 2021/2022 година. Подробности за условията за получаване и необходимите документи прочетете… Read More »

Училищен план прием за учебната 2021/2022 учебна година

Утвърден e училищен план  прием за учебната 2021/2022 учебна година в СУ „Желязко Терпешев“ както следва:           I –ви клас – една паралелка – 22 ученици         V – ти клас – четири паралелки – по 26 ученици