Author Archives: power

Благотворителен Коледен базар на учениците от СУ ,,Желязко Терпешев“

Събраната сума от Благотворителния Коледен базар на учениците от СУ ,,Желязко Терпешев“ е 3 410 лв. От нея 2 000 лв. ще бъдат дарени за лечение на 5 годишния Даниел Антонов Златев от град Хасково. Останалите средства ще бъдат използвани за други ученически инициативи под наслов ,,Деца помагат на деца“. Благодарим на училищното ръководство, учители… Read More »

Провеждане на конкурс за заемане на длъжността „директор“ в училища, центрове за подкрепа за личностно развитие и в център за специална образователна подкрепа на територията на област Хасково.

Заповед на началника на РУО-Хасково във връзка с предстоящо провеждане на конкурс за заемане на длъжността „директор“ в училища, центрове за подкрепа за личностно развитие и в център за специална образователна подкрепа на територията на област Хасково.

Утвърден план- прием за 8-ми клас през учебната 2022/2023 година:

Балообразуване: ( 2 х БЕЛ + 2 х МАТ ) от НВО+ ( 1 х ИЦ + 1 х ГИ) от свидетелството на основно образование 2. Една паралелка „Монтьор на транспортна техника“ с 26 ученици. Балообразуване: ( 2 х БЕЛ + 2 х МАТ ) от НВО+ ( 1 х БЕЛ + 1 х МАТ)… Read More »

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ПО ПРАКТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТТА „АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА“

ДАТА: 26.05.2022г. Първа група 1. Ангел Тодоров Камберов 2. Анна Захариева Атанасова 3. Васил Георгиев Христов 4. Георги Василев Костадинов 5. Деница Захариева Атанасова 6. Димитър Петров Петров ДАТА: 27.05.2022г. Втора група 1. Йордан Иванов Вангелов 2. Красимира Иванова Борисова 3. Петър Минков Борисов 4. Петър Радков Тодоров 5. Пламен        Антонов Вангелов 6. Тодор Насков… Read More »

Нови възможности в СУ Желязко Терпешев

На тържествена церемония на 17.12.2021 г. в СУ „Желязко Терпешев“ беше открита нова конферентна зала, кабинет по готварство и съвременно оборудвана кухня към него. Кметът на община Любимец- инж. Анастасов и Директорът на училището     г-жа Мария Станкова, тържествено прерязаха лентата, а сестри Бамбалови поздравиха гостите с невероятни изпълнения на народни песни. Новите придобивки ще дадат… Read More »

Инструкция за регистрация и инсталация по повод новата версия на мобилното приложение на АдминПлюс

Уважаеми учители, ученици и родители!“ За да използвате работа с новата версия на новото ни мобилно приложение трябва да изпълните следните стъпки:• Деинсталирйте приложението, което използвате в момента.• Свалете новото приложение от Google play или Appstore (в зависимост от мобилното устройство, което използвате).• Ако нямате регистрация в платформата АдминПлюс (www.adminplus.bg), трябва първо да се регистрирате.… Read More »

Осигуряване на финансова подкрепа за всички семейства, чиито деца са записани за първи път в първи или осми клас на държавно или общинско училище

Осигурена е финансова подкрепа за всички семейства, чиито деца са записани за първи път в първи или осми клас на държавно или общинско училище и имат право на еднократна помощ от 300 лв. за покриване на част от разходите в началото на новата учебна 2021/2022 година. Подробности за условията за получаване и необходимите документи прочетете… Read More »