Вътрешен ремонт на 16 класни стаи и 3 коридора на 1-ви и 2-ри етаж в сградата на СУ “Желязко Терпешев”, гр.Любимец

  1. Обява

  2. Указания за подготовка на офертите

  3. Протокол на основание чл.97 ал.4 от ППЗО

  4. Договор с изпълнител