Публична изява на групата по интереси „Да съхраним българското“

На 16 април децата от групата по интереси „Да съхраним българското“ с ръководител Димитрина Харшева показаха пред свои съученици, родители и граждани знания, които са придобили за нашето минало, за традициите и обичаите по нашия край.

На добър час малки родолюбци!!!