Обществен съвет

СЪСТАВ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ
ПРЕДСЕДАТЕЛ
Таня Костадинова Стоименова – представител на общината
ЧЛЕНОВЕ
1. Радка Христова Бамбалова – представител на родителите
2. Петя Атанасова Колева – представител на родителите
3. Емил Костадинов Вълчанов – представител на работодателите
4. Милкана Христова Ковачева – представител на родителите