ДЗИ и НВО

Дати за провеждане на държавни зрелостни изпити както следва: 

Сесия май -юни

Български език и литература – 21 май 2018г., начало 8:00 ч.

Втори ДЗИ – 23 май 2018г., начало 8:00 ч.

ДЗИ по желание на ученика – в периода 29 май – 1 юни 2018г.

Сесия август -септември

Български език и литература – 28 август 2018г., начало 8:00ч.

Втори ДЗИ – 29 август 2018г., начало 8:00ч.

ДЗИ по желание на ученика – в периода 30 август – 05 септември 2018г.

За професионалната паралелка :

Теория на специалността – 06.06.2018

Практика по специалността по групи:

I група(номера от 1 до 12) – 07.06.2018

II група(номера от 13 до 21+от минали години) – 08.06.2018

Дни за провеждане на национално външно оценяване както следва: 

Български език и литература – 21май 2018г

Математика – 23май 2018г

 

Х клас – онлайн оценяване на дигитални компетентности

ИТ – 11-15 юни 2018 г.