ДЗИ и НВО

 

 

Дати за провеждане на държавни зрелостни изпити както следва: 

Сесия май -юни

19.05.2021 г. – ДЗИ по БЕЛ
21.05.2021 г. – втори ДЗИ
16.06.2021 г. – НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас
18.06.2021 г. – НВО по математика в края на VII и на Х клас

 

Сесия август -септември

Български език и литература – 

Втори ДЗИ – 

ДЗИ по желание на ученика – в периода 

За професионалната паралелка :

Теория на специалността –

Практика по специалността по групи:

I група(номера от 1 до 12) – 

II група(номера от 13 до 21+от минали години) –