ДЗИ и НВО

 

 

Дати за провеждане на държавни зрелостни изпити както следва: 

Сесия май -юни

Български език и литература – 21 май 2019г., начало 8:00 ч.

Втори ДЗИ – 23 май 2019г., начало 8:00 ч.

ДЗИ по желание на ученика – в периода 28 май – 31 май 2019г.

 

Сесия август -септември

Български език и литература – 28 август 2019г., начало 8:00ч.

Втори ДЗИ – 29 август 2019г., начало 8:00ч.

ДЗИ по желание на ученика – в периода 30 август – 04 септември 2019г.

 

За професионалната паралелка :

Теория на специалността – 06.06.2019

Практика по специалността по групи:

I група(номера от 1 до 12) – 07.06.2019

II група(номера от 13 до 21+от минали години) – 08.06.2019

 

Дни за провеждане на национално външно оценяване  седми клас както следва: 

Български език и литература – 17 юни 2019г., начало 09,00 часа

Математика – 19 юни 2019г., начало 09,00 часа

Чужд език (по желание на ученика)  – 21 юни 2019г., начало 09,00 часа

 

Х клас – онлайн оценяване на дигитални компетентности

ИТ – 10-14 юни 2019 г. (по график)