Ваканции и неучебни дни

 

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2021/2022 година:

30.10.2021 г. – 01.11.2021 г. вкл. – есенна

24.12.2021 г. – 03.01.2022 г. вкл. – коледна

01.02.2022 г. – междусрочна

01.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл. – пролетна за I – XI клас

07.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл. – пролетна за XII клас

Начало на втория учебен срок на учебната 2021/2022 година:

02.02.2022 г. – I – XII клас

Неучебни дни

18.05.2022 г. – държавен зрелостен изпит по български език и литература (ДЗИ по БЕЛ)

20.05.2022 г. – втори държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация

25.05.2022 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности

14.06.2022 г. – изпит по български език и литература от националното външно оценяване (НВО) в края на VII и на Х клас

16.06.2022 г. – изпит по математика от националното външно оценяване в края на VII и на Х клас

Край на втория учебен срок на учебната 2021/2022 година:

12.05.2022 г.                                  –                                          XII клас (13 учебни седмици)

31.05.2022 г.                                  –                                          І – III клас (14 учебни седмици)

15.06.2022 г.                                  –                                          IV – VІ клас (16 учебни седмици)

30.06.2022 г.                                  –                                          V – VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)

30.06.2022 г.                                  –                                          VII – XI клас (18 учебни седмици + 2 или 4 седмици за производствена практика в периода 01.07. – 31.08.2022 г.

за паралелки с професионална подготовка или с дуална система на обучение в Х и в XI клас)