Ръководство на училището

Ръководство на училището

Мария Станкова – директор
Валентина Шидерова – заместник директор по учебната дейност
Катя Ванкова – заместник директор по административно стопанската дейност