Ръководство на училището

Ръководство на училището

 
 
 
Мария Станкова – директор
Валентина Шидерова – заместник-директор по учебната дейност
Катя Ванкова – заместник-директор по административно стопанската дейност