Финансови документи

Отчет за изпълнението на бюджета за първо тримесечие на 2020 г.

Отчет за изпълнението на бюджета за първите шест месеца на 2020 г.

Отчет за изпълнението на бюджета за деветмесечие на 2020 г.

Отчет за изпълнението на бюджета на 2020 г.

Утвърден бюджет за 2021 г.

Отчет за изпълнението на бюджета за първото тримесечие на 2021 г.

Отчет за изпълнението на бюджета за второто тримесечие на 2021 г.

Отчет за изпълнението на бюджета за деветмесечие на 2021 г.

Утвърден бюджет за 2022 г.

Отчет за изпълнението на бюджета за първото тримесечие на 2022 г.

Отчет за изпълнението на бюджета за второто тримесечие на 2022 г.

Отчет за изпълнението на бюджета за деветмесечие на 2022 г.

Отчет за изпълнението на бюджета за 2022 г.

Отчет за изпълнението на бюджета за първото тримесечие на 2023 г.

Отчет за изпълнението на бюджета за второто тримесечие на 2023 г.

Отчет за изпълнението на бюджета за деветмесечие на 2023 г.

Отчет за изпълнението на бюджета за 2023 г.