За училището

      Средно общообразователно училище „Желязко Терпешев” е открито на 18 декември 1944 г., с указ № 64 на Регентите на Царство България. Преди това през 1935-37 година, за нуждите на прогимназията, е построена старата част на сградата, където днес се помещава СОУ „Желязко Терпешев”. На 14 януари 1937 г. новото училище е осветено тържествено от старозагорския митрополит Павел, под името „Княгиня Мария Луиза”. На празника присъстват министъра на Народното просвещение д-р Николай Николаев, много официални лица и гости. Министърът чете поздравление от Двореца и Правителството. Средищният директор Грозю Василев изказва благодарност за новата придобивка от името на учениците и учителския персонал. Въпреки незапомнения студ, лед и сняг, народът масово се стича на тържеството. Официалните гости са поканени на обяд в салона на читалище „Братолюбие”, където слово изнасят кметът на града Ангел Курдоманов и гражданинът Колю Желязков. От страна на училището и читалището говори учителят Петър Михайлов.
      Изграждането на сградата на прогимназията е преломен момент за образованието в Любимец. Обществеността ясно осъзнава ползите от новото училище и многократно отправя искания до Министерство на просвещението за откриване на гимназия, но без успех. Едва в края на 1944 г., със съдействието на министъра без портфейл в правителството на Кимон Георгиев – Добри Терпешев, се сбъдва мечтата на поколения любимчани да имат своя гимназия.