Обществен съвет

 
СЪСТАВ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ
Анна  Атанасова Апостолова – представител на общината
 
ЧЛЕНОВЕ
1. Таня Станкова – представител на родителите
2. Радка Бамбалова – представител на родителите
3. Петя Стойчева – представител на работодателите
4. Руси Полихронов – представител на родителите