Ръководство на училището

Ръководство на училището

 
 
 
Мария Станкова – директор
Христина Станимирова – заместник-директор по учебната дейност
Атанас Владев – заместник-директор по учебната дейност