Кандидатстване след седми клас

Уважаеми родители на седмокласници, Уведомяваме Ви, че за да продължат образованието си, седмокласниците трябва да подадат заявление за кандидатстване за желаната от тях специалност в определена паралелка на съответното училище както за страната, така и за СУ „Желязко Терпешев“. Кандидатстването става онлайн и може да се направи от родителите от дома. За всички, които срещат… Read More »

Здравноосигурителни задължения на завършилите средно образование ученици

След завършване на средно образование здравноосигурителните задължения се поемат и са отговорност от завършилите ученици. Подробна информация за здравното осигуряване може да получите от линковете по-долу. Видеоматериал Съобщение

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

СУ “Желязко Терпешев“ се включи в проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ Договор: BG05M2OP001-5.001-0001 В резултат от неговото изпълнение училището е получило 37 лаптопи и 19 таблети за ученици, 12 лаптопи за педагогически специалисти и 1 шкаф за съхранение и зареждане на лаптопи за обезпечение на образователния процес и провеждане на ефективно обучение на… Read More »

Възможност за полагане на изпит по учебен предмет, по който вече успешно е положен държавен зрелостен изпит

Във връзка с писмо № 9105-109/10.04.2024 г. на заместник-министър на образованието и науката д-р Емилия Лазарова ви информираме за следното: По повод предстоящите промени и допълнения в Наредба № 11 от 20216 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците, с които се предоставя възможност на зрелостници, както и на лица, притежаващи диплома за… Read More »

Среща за популяризиране на профилите и професиите предлагани в СУ „ Желязко Терпешев“.

Уважаеми родители, във връзка с предстоящия план – прием  след  VII клас за новата  2024-2025 учебна година, на 30.04.2024г., вторник,  от 17.30ч., , Ви каним  на среща за запознаване с профилите и професиите предлагани в СУ „ Желязко Терпешев“. Вратите на училището ще бъдат отворени за  Вас. 1. Професионално направление: „ Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг“… Read More »

Относно явяване на задължителния държавен изпит за придобиване на професионална квалификация по Професия „ Монтьор на транспортна техника“, Специалност „ Автотранспортна техника“

Учениците да подадат заявление до директора, за избор на начина за явяване на задължителния държавен изпит за придобиване на професионална квалификация по Професия „ Монтьор на транспортна техника“, Специалност „ Автотранспортна техника“- писмена работа по изпитна тема или писмен тест, в срок от 06.12.2023г. до 13.12.2023г.           Учениците не могат да променят направения избор… Read More »

Официалното откриване на новата учебна година

Уважаеми ученици и родители, официалното откриване на новата учебна година ще се състои на 15 септември, петък, от 9.00 часа, в двора на СУ „Желязко Терпешев“. Заповядайте! СУ „Желязко Терпешев“ се присъединява към инициативата „Без букет на първия учебен ден“, в подкрепа на лечението на г-жа Росица Диханова Русинова: https://www.facebook.com/groups/328109943115139/?multi_permalinks=328111293115004&ref=share В двора на СУ „Желязко… Read More »