Клетва на ученика

КЛЕТВА
Аз, ученикът, тържествено обещавам:
да усвоявам знанията и уменията в учебните часове;
да ценя достойнството на съучениците и учителите си;
да бъда отговорен и честен;
да издигам авторитета на Средно училище”Желязко Терпешев”
и да следвам традициите му!