ДЗИ и НВО

 

Държавни зрелостни изпити (матури) след 12 клас:

  • ДЗИ по БЕЛ български език и литература): 19 май 2023 г. 
  • Втори (избираем) ДЗИ или ДЗИ за професионална квалификация: 23 май 2023 г.

График за  провеждане ДЗИ за учебната 2022/23 г.

НВО (национално външно оценяване) след 7 и 10 клас:

  • НВО по БЕЛ: 13 юни 2023 г.
  • НВО по математика: 16 юни 2023 г.

Провеждане на НВО за учебната 2022/23 г.

За професионалната паралелка :

  • Държавен изпит за придобиване на професионална квалификация /ДИППК/ – теория – 23.05.2023г.
  • Държавен изпит за придобиване на професионална квалификация /ДИППК/ – практика – 01.06.2023 г.

Дати за явяване на ДЗИ и срокове за подаване на заявления на лица, завършили последния гимназиален клас преди учебната 2021/2022 г. /от минали години/ съгласно заповед №РД09-1807/31.08.2021 г. на министъра на образованиетои науката.:

  • БЕЛ – 19 май 2023 г. – срок за подаване на заявления 06.02. – 21.02.2023 г.;
  • География и икономика в периода 26 – 31 май 2023 г. по реда на допълнителните държавни зрелостни изпити по желание – срок за подаване на заявления 06.02. – 21.02.2023 г.;
  • Държавен изпит за придобиване на професионална квалификация /ДИППК/ – срок за подаване на заявления 06.02. – 21.02.2023 г. Лицата се явяват  по тема от новите Национални изпитни програми на 23 май 2023 г.