ДЗИ и НВО

 

Държавни зрелостни изпити (матури) след 12 клас:

  • ДЗИ по БЕЛ български език и литература): 18 май 2022 г.
  • Втори (избираем) ДЗИ или ДЗИ за професионална квалификация: 20 май 2022 г.

НВО (национално външно оценяване) след 7 и 10 клас:

  • НВО по БЕЛ: 14 юни 2022 г.
  • НВО по математика: 16 юни 2022

За професионалната паралелка :

  • Държавен изпит за придобиване на професионална квалификация /ДИППК/ – теория – 20.05.2022г.
  • Държавен изпит за придобиване на професионална квалификация /ДИППК/ – практика – 26.05.2022- първа група и 27.05.2022г. – втора група.

Дати за явяване на ДЗИ и срокове за подаване на заявления на лица, завършили последния гимназиален клас преди учебната 2021/2022 г. /от минали години/ съгласно заповед №РД09-1807/31.08.2021 г. на министъра на образованиетои науката.:

  • БЕЛ – 18 май 2022 г. – срок за подаване на заявления 03.02. – 18.02.2022 г.;
  • География и икономика на 27 май 2022 г. по реда на допълнителните държавни зрелостни изпити по желание – срок за подаване на заявления 03.02. – 18.02.2022 г.;
  • Държавен изпит за придобиване на професионална квалификация /ДИППК/ – срок за подаване на заявления 03.02. – 18.02.2022 г. Лицата се явяват  по тема от новите Национални изпитни програми на 20 май 2022 г.