Проект Образование за утрешния ден

От учебната 2019/2020 година училището изпълнява дейности по проект BG05M2OP001-2.012-0001 „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“

Създаден е и работи клуб „Допълнителни занимания по ИТ“ с ръководител Васил Караджов. В клуба участват 15 деца от училището.