Проект Образование за утрешния ден

През учебната 2022/2023 година училището изпълнява дейности по проект BG05M2OP001-2.012-0001 „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“

Създадени са и работят клуб „Блоково програмиране и Python“ с ръководител Атанас Владев и клуб „Python за начинаещи“ с ръководител Калоян Генов. В клубовете участват 30 деца от училището.

През учебната 2019/2020 година училището изпълнява дейности по проект BG05M2OP001-2.012-0001 „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“

Създаден е клуб „Допълнителни занимания по ИТ“ с ръководител Васил Караджов. В клуба участват 15 деца от училището.