Проект „Децата за правата на детето“

Проект „Децата за правата на детето“ се реализира в СУ “ Желязко Терпешев“ гр. Любимец. Деца от учебното заведение се обучават за правото им да изказват и отстояват мнения по въпроси, които  ги засягат. Проектът е с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. Координатор е Сдружение „Шанс и закрила“ гр.Хасково.