Държавен план прием за 8 клас в СУ „Желязко Терпешев“за 2020/2021 учебна година

  1. Една профилирана паралелка с профил „Обществени науки“ – 26 ученици
  2. Една професионална паралелка със специалност „Монтьор и водач на МПС“ – 26 ученици
Публикувано в Без категория | Вашият коментар

Честито завършване Випуск 2020

Публикувано в Без категория | Вашият коментар

Училищен план прием за учебната 2020/2021 учебна година

Утвърден e училищен план  прием за учебната 2020/2021 учебна година в СУ „Желязко Терпешев“ както следва:          

I –ви клас – една паралелка – 22 ученици        

V – ти клас – четири паралелки – по 26 ученици

Публикувано в Без категория | Вашият коментар

От втората седмица на онлайн обучението минаваме на нормалната седмична програма за втори срок.

Публикувано в Без категория | Вашият коментар

Дистанционно обучение

От 16,03,2020г. училището минава на дистанционна онлайн форма на обучение до 29,03,2020г. За целта ще поместим тук няколко видеоматериала които разясняват действията с онлайн платформата.

Класовете вече са създадени. Нека учениците да опитат да влязат в дневника от там в Teams. Който не може, да се свърже с класния си ръководител.

Ръководство за първоначална регистрация в Microsoft Teams на учениците.
Публикувано в Без категория | Вашият коментар

Покана

Колективът и учениците от Средно училище „Желязко Терпешев“ канят гражданите на град Любимец на тържество по случай 75 години от създаването на Гимназията в града. То ще се проведе на 18 декември 2019 год. от 17:30 часа в салона на читалище „Братолюбие“, гр. Любимец.

Публикувано в Без категория | Вашият коментар

СУ „Желязко Терпешев”, гр. Любимец, ОБЛ. ХАСКОВО приема за учебната 2019/2020 година младежи и девойки по следните специалности:

Утвърден e план  прием за учебната 2019/2020 учебна година в

СУ „Желязко Терпешев“ както следва:          

I –ви клас – една паралелка – 22 ученици        

V – ти клас – три паралелки – по 29 ученици

VIII – ми клас – една паралелки, профилирана – 26 ученици

VIII – ми клас – една паралелки, професионална – 26 ученици

СУ „Желязко Терпешев”, гр. Любимец, ОБЛ. ХАСКОВО

приема за учебната 2019/2020 година младежи и девойки по следните специалности:

Прием в ОСМИ клас – след завършено основно образование:

  • Профилирана паралелка, профил „Природни науки”

Приемът се извършва въз основа на класиране по бал, който се образува като сбор от удвоения брой точки от НВО по БЕЛ и МАТЕМАТИКА и оценките по Биология и здравно образование и Химия и опазване на околната среда от свидетелството за основно образование преобразувани в точки. Срок на обучение – 5 години.

  • Професионална паралелка със специалност „Автотранспортна техника” и професия „Монтьор на транспортна техника”

Приемът се извършва въз основа на класиране по бал, който се образува като сбор от удвоения брой точки от НВО по БЕЛ и МАТЕМАТИКА и оценките по Български език и литература и математика от свидетелството за основно образование преобразувани в точки. Срок на обучение – 5 години.

Документи се подават:

  • за кандидатстващите след завършено основно образование – в определените от РУО Училища-гнезда

За справки: 0887 555836 – канцелария; 0886 319306 – директор; е-mail: sou_jt@abv.bg

График за дейностите по приемане на ученици след завършено основно образование

Училища-гнезда, в които ще се подават заявления за първо и трето класиране за приемане на ученици в осми клас: http://www.ruobg.com/news/read/id/1071

Заповед на директора за определяне на комисия за прием на ученици в 8 клас                 

Комисията работи по График на дейностите за приемане на ученици след завършено основно образование, утвърден от министъра на образованието и науката. Работното време на комисията е от понеделник до петък от 09,00 часа до 16,00 часа.  Комисията организира и извършва записването на приетите ученици за съответната специалност след съответния етап на класиране и приема заявления за участие във втори етап на класиране.

Публикувано в Без категория | Вашият коментар

Утвърдени правила за прием в първи клас на 2019/2020г.

Публикувано в Без категория | Вашият коментар

ИНДИКАТИВЕН СПИСЪК НА УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ИНСТИТУЦИИ, ПРЕДОСТАВЯЩИ ОБЩЕСТВЕНИ УСЛУГИ

Използвайки линка може да намерите споделените файлове от списъка с услуги, предоставяни от СУ „Желязко Терпешев“.

Линк към споделена папка

Публикувано в Без категория | Вашият коментар

План  прием за учебната 2018/2019 учебна година

Утвърден e план  прием за учебната 2018/2019 учебна година в

СУ „Желязко Терпешев“ както следва:          

I –ви клас – една паралелка – 22 ученици        

V – ти клас – три паралелки – по 29 ученици

VIII – ми клас – една паралелки, профилирана – 26 ученици

VIII – ми клас – една паралелки, професионална – 26 ученици

Заповед на кмета на общината за утвърждаване на система за  прием в общинските училища на територията на община Любимец за учебната 2018/2019 година.

Запавед на директора за утвърждаване на училищния план – прием

СУ „Желязко Терпешев”, гр. Любимец, ОБЛ. ХАСКОВО

приема за учебната 2018/2019 година младежи и девойки по следните специалности:

Прием в ОСМИ клас – след завършено основно образование:

  • Профилирана паралелка, профил „Общественни науки”

Приемът се извършва въз основа на класиране по бал, който се образува като сбор от удвоения брой точки от НВО по БЕЛ и МАТЕМАТИКА и оценките по История и цивилизации и География и икономика от свидетелството за основно образование преобразувани в точки. Срок на обучение – 5 години.

  • Професионална паралепка със специалност „Автотранспортна техника” и професия „Монтьор на транспортна техника”

Приемът се извършва въз основа на класиране по бал, който се образува като сбор от удвоения брой точки от НВО по БЕЛ и МАТЕМАТИКА и оценките по Български език и литература и математика от свидетелството за основно образование преобразувани в точки. Срок на обучение – 5 години.

Документи се подават:

  • за кандидатстващите след завършено основно образование – в определените от РУО Училища-гнезда

За справки: 0887 555836 – канцелария; 0886 319306 – директор; е-mail: sou_jt@abv.bg

График за дейностите по приемане на ученици след завършено основно образование

Училища-гнезда, в които ще се подават заявления за първо и трето класиране за приемане на ученици в осми клас: http://www.ruobg.com/news/read/id/1071

Заповед на директора за определяне на комисия за прием на ученици в 8 клас                 

Комисията работи по График на дейностите за приемане на ученици след завършено основно образование, утвърден от министъра на образованието и науката. Работното време на комисията е всеки ден от 08,00 часа до 16,30 часа (събота и неделя от 09,00 часа до 16,30 часа).  Комисията организира и извършва записването на приетите ученици за съответната специалност след съответния етап на класиране и приема заявления за участие във втори етап на класиране.

 

Публикувано в Без категория | Вашият коментар