Утвърден план- прием за 8-ми клас през учебната 2023/2024 година:

Балообразуване: ( 2 х БЕЛ + 2 х МАТ ) от НВО+ (1 * БЗО + 1 * ХООС) от свидетелството на основно образование 2. Една паралелка „Монтьор на транспортна техника“ с 26 ученици. Балообразуване: ( 2 х БЕЛ + 2 х МАТ ) от НВО+ ( 1 х БЕЛ + 1 х МАТ) от… Read More »

Кандидатстване след седми клас

Уважаеми родители на седмокласници, Уведомяваме Ви, че за да продължат образованието си, седмокласниците трябва да подадат заявление за кандидатстване за желаната от тях специалност в определена паралелка на съответното училище както за страната, така и за СУ „Желязко Терпешев“. Кандидатстването става онлайн и може да се направи от родителите от дома. За всички, които срещат… Read More »

Здравноосигурителните задължения от завършващите средно образование ученици

След завършване на средно образование здравноосигурителните задължения се поемат и са отговорност от завършилите ученици. Подробна информация за здравното осигуряване може да получите от линковете по-долу. Видеоматериал Съобщение

Благотворителен Коледен базар на учениците от СУ ,,Желязко Терпешев“

Събраната сума от Благотворителния Коледен базар на учениците от СУ ,,Желязко Терпешев“ е 3 410 лв. От нея 2 000 лв. ще бъдат дарени за лечение на 5 годишния Даниел Антонов Златев от град Хасково. Останалите средства ще бъдат използвани за други ученически инициативи под наслов ,,Деца помагат на деца“. Благодарим на училищното ръководство, учители… Read More »

Провеждане на конкурс за заемане на длъжността „директор“ в училища, центрове за подкрепа за личностно развитие и в център за специална образователна подкрепа на територията на област Хасково.

Заповед на началника на РУО-Хасково във връзка с предстоящо провеждане на конкурс за заемане на длъжността „директор“ в училища, центрове за подкрепа за личностно развитие и в център за специална образователна подкрепа на територията на област Хасково.

Утвърден план- прием за 8-ми клас през учебната 2022/2023 година:

Балообразуване: ( 2 х БЕЛ + 2 х МАТ ) от НВО+ ( 1 х ИЦ + 1 х ГИ) от свидетелството на основно образование 2. Една паралелка „Монтьор на транспортна техника“ с 26 ученици. Балообразуване: ( 2 х БЕЛ + 2 х МАТ ) от НВО+ ( 1 х БЕЛ + 1 х МАТ)… Read More »

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ПО ПРАКТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТТА „АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА“

ДАТА: 26.05.2022г. Първа група 1. Ангел Тодоров Камберов 2. Анна Захариева Атанасова 3. Васил Георгиев Христов 4. Георги Василев Костадинов 5. Деница Захариева Атанасова 6. Димитър Петров Петров ДАТА: 27.05.2022г. Втора група 1. Йордан Иванов Вангелов 2. Красимира Иванова Борисова 3. Петър Минков Борисов 4. Петър Радков Тодоров 5. Пламен        Антонов Вангелов 6. Тодор Насков… Read More »