Заявления за допускане до ДЗИ/ДИППК

By | 26.06.2024

В периода от 26.06.2024 г. до 11.07.2024 г. се подават заявления за допускане до ДЗИ/ДИППК. Заявленията се приемат в сградата на СУ „Желязко Терпешев от 8:30 до 17:00 часа