Благотворителен Коледен базар на учениците от СУ ,,Желязко Терпешев“