Съвет твоят час

Председател:

Валентина Тодорова Шидерова

Секретар:
Божана Атанасова Митева
Членове:
  1. Таня Костадинова Стоименова
  2. Катя Александрова Ванкова
  3. Атанас Борисов Стойков