Нови възможности в СУ Желязко Терпешев

By | 23.12.2021

На тържествена церемония на 17.12.2021 г. в СУ „Желязко Терпешев“ беше открита нова конферентна зала, кабинет по готварство и съвременно оборудвана кухня към него.

Кметът на община Любимец- инж. Анастасов и Директорът на училището     г-жа Мария Станкова, тържествено прерязаха лентата, а сестри Бамбалови поздравиха гостите с невероятни изпълнения на народни песни.

Новите придобивки ще дадат възможност, да се разкрие паралелка със специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки“ и професия „Готвач“.