ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ПО ПРАКТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТТА „АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА“

By | 12.05.2022
  • Настаняване в учебните работилници 07:30 часа
  • Начало на изпита 08:00 часа
  • След 08:00 часа закъснелите зрелостници не се допускат на изпит.
  • Всички зрелостници се явяват задължително с работно облекло.
  • Срок за оповестяване на резултатите 3 работни дни след провеждане на изпита.

ДАТА: 26.05.2022г. Първа група

1. Ангел Тодоров Камберов

2. Анна Захариева Атанасова

3. Васил Георгиев Христов

4. Георги Василев Костадинов

5. Деница Захариева Атанасова

6. Димитър Петров Петров

ДАТА: 27.05.2022г. Втора група

1. Йордан Иванов Вангелов

2. Красимира Иванова Борисова

3. Петър Минков Борисов

4. Петър Радков Тодоров

5. Пламен        Антонов Вангелов

6. Тодор Насков Горцев