Училищен план  прием за учебната 2023/2024 учебна година

By | 24.03.2023

Утвърден e училищен план  прием за учебната 2023/2024 учебна година в СУ „Желязко Терпешев“ както следва:          

V – ти клас – четири паралелки – по 26 ученици