Утвърден план- прием за 8-ми клас през учебната 2023/2024 година:

By | 26.06.2023
  1. Една паралелка “Природни науки“ с 26 ученици.

Балообразуване:

( 2 х БЕЛ + 2 х МАТ ) от НВО+ (1 * БЗО + 1 * ХООС) от свидетелството на основно образование

2. Една паралелка „Монтьор на транспортна техника“ с 26 ученици.

Балообразуване:

( 2 х БЕЛ + 2 х МАТ ) от НВО+ ( 1 х БЕЛ + 1 х МАТ) от свидетелството на основно образование

3. Една паралелка „Готвач“ с 26 ученици.

Балообразуване:

( 2 х БЕЛ + 2 х МАТ ) от НВО + ( 1 х БЗО + 1 х ХООС) от свидетелството на основно образование