План прием

By | 03.10.2017

Утвърден e план  прием за учебната 2017/2018 учебна година в

СУ „Желязко Терпешев“ както следва:          

I –ви клас – една паралелка – 22 ученика         

V – ти клас – три паралелки – по 29 ученика